Dom Politika privatnosti

Politika privatnosti

Vaša privatnost je vrlo važno za nas. prema tome, razvili smo ove politike, kako bi za vas da shvatite kako prikupljamo, upotreba, komunicirati i otkriti i iskoristiti osobne podatke. U nastavku ističe našu politiku privatnosti.
• Prije ili u vrijeme prikupljanja ličnih informacija, ćemo identificirati svrhe za koje se prikupljaju informacije.
• Mi ćemo prikupiti i korištenje osobnih podataka isključivo sa ciljem ispunjavanja onih svrhe koje nas i za druge kompatibilne namjene, osim ako ne dobije pristanak pojedinca u pitanju ili u skladu sa zakonom.
• Mi ćemo samo zadržati osobne podatke onoliko koliko je potrebno za ispunjenje tih svrhe.
• Mi ćemo prikupljati osobne podatke zakonitim i fer način i, gdje je prikladno, uz znanje ili pristanak pojedinca u pitanju.
• Osobni podaci trebaju biti relevantni za svrhe za koje će se koristiti, i, u mjeri potrebnoj za te svrhe, moraju biti tačni, kompletan, i up-to-date.
• Mi ćemo zaštititi osobne podatke razumnim sigurnosne zaštite protiv gubitka ili krađe, kao i neovlaštenog pristupa, objelodanjivanje, kopiranje, korištenje ili modifikacija.
• Mi ćemo učiniti lako dostupni kupcima informacije o našim politike i prakse koje se odnose na upravljanje ličnim podacima.

Zalažemo se za obavljanje naše poslovanje u skladu sa ovim principima kako bi se osiguralo da se tajnost osobnih podataka je zaštićena i održava.