Domov Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité,. tudíž, jsme vyvinuli tuto politiku tak, aby pro vás pochopit, jak shromažďujeme, použití, komunikovat a sdělovat a využívat osobní údaje. Vkládá nastiňuje naše zásady ochrany osobních údajů.
• Před nebo v době shromažďování osobních údajů, budeme identifikovat účel, pro který jsou informace shromážděné.
• budeme shromažďovat a využívání osobních údajů výlučně s cílem plnit tyto účely specifikované nás i pro jiné účely kompatibilní, pokud získáme souhlas dotyčné osoby nebo jednotlivce v souladu se zákonem.
• budeme uchovávat pouze osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění těchto účely.
• budeme shromažďovat osobní údaje o zákonných a spravedlivých dopravních prostředků a, kde se to hodí, s vědomím a souhlasem dotčené osoby.
• Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které má být použit, a, v rozsahu nezbytném pro tyto účely, musí být přesné, kompletní, a up-to-date.
• budeme chránit osobní údaje, přiměřených bezpečnostních opatření proti ztrátě či krádeži, jakož i neoprávněným přístupem, prozrazení, kopírování, použití nebo změna.
• Budeme se snadno dostupné zákazníkům informace o naší politiky a postupů týkajících se nakládání s osobními údaji.

Zavázali jsme se k vedení našeho podnikání v souladu s těmito zásadami, aby se zajistilo, že důvěrnost osobních údajů je chránit a udržovat.