Dom Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Vaša privatnost je vrlo važno za nas. Prema tome, razvili smo ovu politiku kako bi za vas da razumijete kako ćemo prikupljati, koristiti, komunicirati i otkriti i iskoristiti osobnih podataka. Sljedeći ocrtava naša pravila o privatnosti.
• Prije ili u vrijeme prikupljanja osobnih podataka, mi ćemo identificirati svrhe za koje se prikupljaju informacije.
• Mi ćemo prikupljati i koristiti osobne podatke isključivo sa ciljem ispunjavanja te svrhe utvrđene nas i za druge kompatibilne namjene, osim ako mi dobiti pristanak pojedinca u pitanju ili kako je propisano zakonom.
• Mi ćemo se samo zadržati osobne podatke koliko je potrebno za ispunjenje tih svrhe.
• Mi ćemo prikupljati osobne podatke na pošten i zakonit način i, gdje je to prikladno, uz znanje ili pristanak pojedinca u pitanju.
• Osobni podaci moraju biti relevantni za svrhe za koje će se koristiti, i, u opsegu potrebnom za tu svrhu, trebaju biti točni, potpun, i up-to-date.
• Mi ćemo štititi osobne podatke koje razumnim sigurnosnim zaštitne mjere protiv gubitka ili krađe, kao i neovlaštenog pristupa, otkriće, kopiranje, Uporaba ili modifikacija.
• Mi ćemo učiniti dostupne kupcima informacije o pravilima i praksi koje se odnose na upravljanje osobnim podacima.

Zalažemo se za obavljanje naše poslovanje u skladu s tim načelima kako bi se osiguralo da se tajnost osobnih podataka je zaštićena i održava.