მთავარი Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შენი კონფიდენციალურობის არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ ამ პოლიტიკის იმისათვის, რომ გაიგოს, თუ როგორ ვაგროვებთ, გამოყენების, კომუნიკაცია და გამჟღავნება და გამოიყენონ პირადი ინფორმაცია. შემდეგ ასახავს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
• სანამ ან დროს აგროვებენ პირად ინფორმაციას, ჩვენ იდენტიფიცირება მიზნებისათვის, რისთვისაც ინფორმაციის აგროვებენ.
• ჩვენ ვაგროვებთ და პირადი ინფორმაციის გამოყენება მხოლოდ ობიექტური შესრულებაში იმ მიზნებისათვის განსაზღვრული ჩვენთვის და სხვა თავსებადი მიზნებისათვის, თუ არ მიიღონ ადამიანის თანხმობის შეშფოთებულია და როგორც კანონით.
• ჩვენ მხოლოდ შეინარჩუნოს პირადი ინფორმაციის რადგან აუცილებელია იმ მიზნით.
• ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას მიერ კანონიერი და სამართლიანი გზით და, საჭიროების შემთხვევაში, ცოდნის ან ადამიანის თანხმობის შეშფოთებულია.
• პირადი მონაცემები უნდა იყოს შესაბამისი მიზნებისათვის, რისთვისაც იგი უნდა იქნეს გამოყენებული, და, იმდენად, რამდენადაც აუცილებელია იმ მიზნებისთვის, უნდა იყოს ზუსტი, სრული, და up-to-date.
• ჩვენ დავიცავთ პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების გარანტიების წინააღმდეგ დაკარგვის ან მოპარვის, ისევე, როგორც არასანქცირებული წვდომის, გამჟღავნება, გადაწერა, გამოყენების ან შეცვლის.
• ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ხელმისაწვდომი მომხმარებლისათვის ინფორმაცია ჩვენი პოლიტიკისა და პრაქტიკის, რომელიც ეხება მართვის პირადი ინფორმაცია.

ჩვენ მზად ვართ ჩატარების ჩვენი საქმიანობის შესაბამისად ამ პრინციპებს, რათა უზრუნველყოს, რომ კონფიდენციალურობის პირადი ინფორმაცია დაცულია და ინახება.