Hem Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Följaktligen, Vi har utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använda sig av, kommunicera och lämna ut och använda sig av personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.
• Före eller vid tidpunkten för att samla in personlig information, Vi kommer att identifiera de ändamål för vilka uppgifter samlas.
• Vi kommer att samla in och användning av personlig information enbart i syfte att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, om vi inte inhämta samtycke från den berörda eller individen som krävs enligt lag.
• Vi ska bara behålla personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla dessa ändamål.
• Vi kommer att samla in personlig information med lagliga och rättvisa medel och, där så är lämpligt, med vetskap eller samtycke av individen i fråga.
• Personuppgifter bör vara relevanta för de ändamål för vilka den ska användas, och, den utsträckning som krävs för dessa ändamål, ska vara korrekt, komplett, och up-to-date.
• Vi kommer att skydda personlig information genom att rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, liksom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
• Vi kommer att göra tillgängliga för kunderna information om vår policy och praxis i samband med hanteringen av personuppgifter.

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personuppgifter skyddas och bevaras.