[קרומ_קאָנטאַקט_פאָרם קאָנטאַקט_פאָרמ_קאַפּטטשאַ =”יאָ” קאָנטאַקט_פאָרמ_בוטטאָנ_אַליגנמענט =”צענטער” קאָנטאַקט_פאָרמ_סטילע =”סטילע_1″ קאָנטאַקט_פאָרמ_טעקסט_סטילע =”פירמע” קאָנטאַקט_פאָרמ_יד =”יד_544אַאַדאַ22ע49ע”]