ගෙදර සරාගී ගැහැණු ළමයින් ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් ප්රියන්ජිත් විතාරණ වීඩියෝ / ඡායාරූප

ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් ප්රියන්ජිත් විතාරණ වීඩියෝ / ඡායාරූප

63111
Alexis Texas nonude sheer top

ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් පැනමාවේ හමුදා කඳවුරක් බිහි විය, නමුත් Castroville දී ටෙක්සාස් මතු. ඇය ජර්මානු ජාතිකයෙකි, පෝටෝ රිකෝ සහ නෝර්වේජියානු සම්භවයක්. ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් ප්රාන්තයේ ජැක් වැනීසිය සමග ඇයගේ පළමු ස්ථානයට වෙඩි තබා ඇත. එවිට ඇය වෙත ගෙන ලොස් ඇන්ජලීස්. එෆ්ebruary 2008 විය විවෘත ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් වැඩිහිටි නිළිය ලෙස. තුළ 2009 ඇය තම ව්යාපාරය පිහිටුවා. ඇය අප්රේල් මස උත්පත්ති සඟරාවේ කවරයේ විය 2009 හා Hustler සඟරාවේ 35 වැනි සංවත්සරය සමරමින් මත ජූනි මාසයේ දී 2009. තුළ 2010, ඇය ඉහළ එකක් ලෙස නම් කරන ලදී 12 උණුසුම්ම කාමුක තරු මැක්සිම් විසිනි. තුළ 2011 ඇය ප්රධාන ධාරාවේ චිත්රපටයේ ඇගේ මංගල ටෙස්ට්. එය මට ඔනෙ චිත්රපටය විය. තුළ 2013, ඒ. ටෙක්සාස් එකක් විය 16 දෙබොරා ඇන්ඩර්සන් නමින් වාර්තාමය චිත්රපටය තුළ පෙන්නුම් කර දෙන නිළියන්.

ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් ඇතුළත Twistys එක්වන!

 

ටෙක්සාස් පින්තූර

ඇලෙක්සිස් බූටි වීඩියෝ

ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් හි-1 ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් ප්රියන්ජිත් විතාරණ වීඩියෝ / ඡායාරූප නැරබිය
play-sharp-fill
ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් හි-2 ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් ප්රියන්ජිත් විතාරණ වීඩියෝ / ඡායාරූප නැරබිය
play-sharp-fill
00:50
ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් හි කම්පා කරවන-කොල්ලයෙන් ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් ප්රියන්ජිත් විතාරණ වීඩියෝ / ඡායාරූප නැරබිය
play-sharp-fill
01:30
ලස්සන එකෙක් ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස් ප්රියන්ජිත් විතාරණ වීඩියෝ / ඡායාරූප නැරබිය
play-sharp-fill
00:39

තව බලන්න Twistys ඇතුළත ඇලෙක්සිස් ටෙක්සාස්